محيط فرهنگي - جمهوری آذربایجان،  


در اين فصل به مطالبي هم‌چون دين، زبان، علايق و الگوي زندگي و مصرف، نهادهاي اجتماعي و ديني، رسانه‌ها، عادات خريد و مصرف، تعطيلات، اعياد و جشن‌ها، پايبندي به توافق‌ها، ديدگاه كلي نسبت به ايران، فرهنگ مذاكره، نقش هدايا و سوغات در مناسبت‌هاي گوناگون، ارزش‌هاي غالب، آداب و رسوم خاص، پايبندي به زمان، اوقات فراغت و رفتارهاي برنامه‌ريزي شده‌ي مردم پرداخته مي شود

دین و زبان
الگوی زندگی
نهاد های اجتماعی و دینی
رسانه‌ها
حكومت
عادات خريد و مصرف
تعطيلات رسمي
ديدگاه كلي نسبت به ايران
آداب مذاكره

 

 

 

  Print    

 

 Back