تماس با ما  
تماس با ما
نام و نام خانوادگی :

نام شرکت :
شماره تلفن :
ایمیل:
پیام شما:
 
آدرس
 

آذر بايجان - باكو -بخش كنسولي- سفارت جمهوري اسلامي ايران
 

شماره تلفن (همراه )              994517981967
شماره تلفن رایزنی                994124327662
شماره فاکس رایزنی                99412433026


shahidi
@tpo.ir  

تهران:
بزرگراه چمران - سازمان توسعه تجارت ايران
تلفن:                             22664003
نمابر :                            22662527

  Print    

 

 Back  

 
تماس با ما
تماس با ما
تماس با ما