جناب آقای مهندس ولی ا... افخمی، رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران  

با صدور حکمی از سوی وزیر صنعت، معدن وتجارت، مهندس ولی ا... افخمی ، به عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران منصوب شد. در حکم نعمت زاده به رئیس جدید سازمان توسعه تجارت ایران آمده است:
با توجه به اینکه در شرایط کنونی که کشور بیش از هر زمان دیگر به توسعه تجارت، کاهش هزینه های مبادله و روان سازی امور نیاز دارد موارد زیر مورد تاکید می باشد:

- روان سازی فرایندها و حذف تشریفات و مقررات زاید در امور صادرات و واردات.
- توسعه همکاری های دو جانبه و چند جانبه با دیگر کشورها .
- حمایت از توسعه بنگاه های تجاری و افزایش توانمندی آنها به منظور حضور فعال در بازارهای جهانی.
- تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی.
- کمک به ارتقاء مهارت های علمی و تخصصی صادرکنندگان و بنگاه های تجاری.
- مشارکت فعالانه در رویدادها و مجامع بین المللی اقتصادی و خارجی.
- پیگیری برای توسعه زیرساخت ها و ارائه خدمات مناسب جهت صدور محصولات و خدمات به ویژه خدمات فنی و مهندسی.
- ایجاد بستر مناسب برای الحاق هر چه زودتر کشور به سازمان تجارت جهانی (WTO).
- توسعه یکپارچه راهبردهای تجارت خارجی در کشور و ایجاد وحدت رویه در کلیه امور مرتبط .
- واگذاری امور تصدی گری صادرات و واردات به بخش خصوصی.
- ارتقاء سطح کارایی و اثربخشی منابع انسانی.
- توسعه کاربردفناوری اطلاعات و ارتباطات برای افزایش سرعت فعالیت ها وکاهش هزینه ها.
- چابک و بهینه نمودن ساختار و تشکیلات سازمانی به منظور افزایش کارآمدی.
- انتخاب کارشناسان ذیصلاح و آموزش واعزام ادواری رایزنان بازرگانی – صنعتی جهت استقرار در کشورهای هدف به منظور تسهیل و توسعه صادرات.

افخمی در کارنامه خود ، عضو هیات مدیره سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی و همچنین عضو هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع و ریاست 8 ساله این سازمان را در دولت اصلاحات دارد.

  Print    

 

 Back  

 
سازمان توسعه تجارت ایران