وب سايت وزارتخانه هاي آذربايجان  

وب سايت وزارتخانه هاي آذربايجان

رئیس جمهوری آذربایجان
کابینه وزیران جمهوری آذربایجان
وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان
وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان
وزارت مالیات جمهوری آذربایجان
وزارت دارایی جمهوری آذربایجان
وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان
وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان
وزارت موقعیت های فوق العاده- جمهوری آذربایجان
وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان
وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان
وزارت اکولوژی و منابع طبیعی از جمهوری آذربایجان
وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان
وزارت آموزش و پرورش-جمهوری آذربایجان
وزارت بهداشت - جمهوری آذربایجان
وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات- جمهوری آذربایجان
وزارت جوانان و ورزش - جمهوری آذربایجان
وزارت حمل و نقل - جمهوری آذربایجان

سایتهای اقتصادی جمهوری آذربايجان

صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان 
شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان 
کمیته امور خارجه آذربایجان برای اوراق بهادار 
صندوق دولتی تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان 
سایت گمرک جمهوری آذربایجان
قواین گمرکی به زبان آذری 
کد گمرکی جمهوری آذربایجان
راه‌آهن جمهوری آذربایجان
شركت هواپیمایی آزال آذربايجان
وضعیت شاخص های اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2005 الی 2011  
شاخص های اصلی بخش صنعت
شرکت های صنعتی(بر اساس نوع مالکیت اقتصادی)

بانک های جمهوری آذربايجان

 

بانك مركزي جمهوري آذربايجان
 بانك بين‌المللي آذربايجان

سایر بانکها

 

قانون سرمايه گذاري در جمهوری آذربايجان

 

قانون مدنی ج. آذربایجان(زبان انگلیسی)

قانون تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي در ج. آذربایجان به زبان انگلیسی
قانون ثبت شرکت برای اشخاص حقوقی به زبان انگلیسی

قانون کار ج. آذربایجان به زبان انگلیسی

 

سایتهای حقوقی در جمهوری آذربايجان

 

 نظام قضایی جمهوری آذربایجان

وزارت دادکستری جمهوری آذربایجان 
  دیوان عالی کشور
دادگاه قانون اساسی جمهوری آذربایجان
شورای قضایی و حقوقی جمهوری آذربایجان پایگاه اطلاع رسانی و حقوقی آذربایجان 
حقوق بشر جمهوری آذربایجان 

تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در سال 2012

نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 8, 2012
کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 8, 2012
نمایشگاه بین المللی برق و نورپردازی - June 5 - 8, 2012
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و تدارکات - June 13 - 15, 2012
زیرساخت جاده و حمل و نقل عمومی     - June 13 - 15, 2012
نمایشگاه بین المللی آموزش عالی و فرصت های شغلی -September 20 - 22, 2012
نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان - September 27 - 29, 2012
نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و پروتز - September 27 - 29, 2012
نمایشگاه بین المللی ساختمان - October 17 - 20, 2012
نمایشگاه گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع - October 5 - 7, 2012
نمایشگاه بین المللی امنیت ، امداد و نجات دریای خزر - October 5 - 7, 2012
نمایشگاه بین المللی مخابرات و فن آوری اطلاعات - November 7 - 10, 2012
نمایشگاه بین المللی ورزش، تجهیزات ورزشی - December 4 - 6, 2012

تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در سال 2013

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری - April 4 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی هتلداری - April 4 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه بین المللی کشاورزی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 6, 2013
  کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی برق و نورپردازی - June 4 - 7, 2013
نمایشگاه بین المللی ترانزیت و حمل و نقل - June 13 - 15, 2013
نمایشگاه بین المللی زیرساخت و جاده و حمل و نقل عمومی - June 13 - 15, 2012

شرکای تجاری جمهوری آذربایجان

کالاهای عمده وارداتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2007 الی 2011

کالاهای عمده صادراتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2007 الی 2011

شرکای اصلی تجاری جمهوری آذربایجان

کالاهای عمده صادراتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2007 الی 2011

کالاهای عمده وارداتی جمهوری آذربایجان در طی سالهای 2007 الی 2011

شرکای اصلی در زمینه صادرات

شرکای اصلی در زمینه واردات

کالاهای عمده وارداتی جمهوری آذربایجان ( بر اساس در صد ) در طی سالهای 2007 الی 2011

مبادلات تجاری ایران با جمهوری آذربایجان

 

آمار واردات و صادرات ج. ا.ايران با ج. آذربایجان -چهارماهه اول سال 1391

آمار مبادلات تجاری جمهوری اسلامی ایران با آذربایجان - در سال 1390

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1389

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1388

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1387

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1386

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1385

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1384

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1383

آمار واردات ایران از آذربایجان در سال 1382

 

عضويت در سازمان های بين‌المللی


 سازمان جهاني تجارت (عضو ناظر)
 شورای تجارت كشورهای مشترك‌المنافع
 سازمان ملل متحد
 صندوق بين‌المللي پول
 سازمان جهاني گمرک
  آژانس تضمين سرمايه‌گذاري چندجانب
 بانک توسعه آسيا
  بانک توسعه اسلامی
 سازمان جهاني مالکيت فکری
 اتاق بازرگاني بين‌المللی
  بانک بين‌المللي ترميم و توسعه
 کنفرانس تجارت و توسعه‌ي ملل متحد
 سازمان بين‌المللي استاندارد
 سازمان جهاني غذا
  صندوق بين‌المللی توسعه‌ کشاورزی
 سازمان توسعه‌ صنعتی سازمان ملل
  اتحاديه بين‌المللی ارتباطات
 سازمان کنفرانس اسلامی
 سازمان علمي، فرهنگی و آموزشی ملل متحد
 سازمان بين‌المللی دريانوردی
  آژانس بين‌المللی انرژی اتمی
  پليس بين‌الملل
 سازمان بين‌المللی مهاجرت
 سازمان جهانی کار
 کنفدراسيون بين‌المللی اتحاديه‌هاي کارگری
  اتحاديه‌ي جهانی پست
 سازمان جهاني هواشناسی
 سازمان بهداشت جهانی
 جنبش غيرمتعهدها

رسانه ها

Azer Tag
ANS  
APA  
Trend
Turan
Today  
Azernews  
 

  Print    

 

 Back  

 
مشخصات تماس رایزنان بازرگانی ج.ا.ایران در خارج از کشور
پیوندهای مفید
وب سايت وزارتخانه هاي آذربايجان
پيوندهاي مفيد - آذربايجان - 2009