سطح عمومی قیمتها و دستمزد  
در سال 2009 ميلادي تعداد نيروي کار جمهوري آذربايجان برابر با 4.318 ميليون نفر بوده است.
از اين ميزان نيروي کاري، 38.3 درصد در بخش کشاورزي، 12.1 درصد در بخش صنعت و 49.6 درصد در بخش خدمات مشغول به کارند.
بر مبناي آمار رسمي، ميانگين درآمد ماهيانه در جمهوري آذربايجان در سال 2009 ميلادي، برابر با 295.7 منات (معادل 368 دلار آمريكا) بوده كه نسبت به سال 2008 ميلادي، 24.5 درصد رشد داشته است.
افراد شاغل در صنايع استخراج نفت و گاز، ساخت و ساز، خدمات مالي و معاملات املاك از بيشترين ميزان دستمزد ماهيانه در اين كشور برخوردارند.

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيد

 
Labour turnover, labour conditions
Labour market
Wages and salaries, expenditures spended for labour force

Price (tariff) indices of consumer goods and services
Consumer price index
Consumer prices and industrial producer price indices
Price indices (tariff) of consumer goods and services
Price indices of different foodstuffs
Price indices of different non food products
Price indices of consumption goods and services rendered to population by economic regions
Average year prices (tariff) of consumer goods and services rendered population, in manat
Price index of construction works on buildings of social purposes
Price index of construction works on dwelling houses
Price index of construction works on laying of hard-surface motor roads and bridge construction

  Print    

 

 Back  

 
دستمزد نيروي كار