بخش صنعت و معدن جمهوري آذربايجان  
بخش صنعت و معدن جمهوري آذربايجان 60.5 درصد از توليد ناخالص داخلي اين کشور در سال 2009 میلادی را تشکيل داده و بزرگ‌ترین بخش اقتصادي اين کشور است.
12.1 درصد نيروي كار جمهوري آذربايجان در بخش صنعت و معدن مشغول به كار هستند. صنايع عمده‌ي اين كشور شامل موارد زير است:

• نفت وگاز.
• محصولات شیمیایی و پتروشیمی.
• نساجي و بافندگي.
• سنگ آهن.
• فولاد.
• فرآوردههای نفتی.
• سیمان

جمهوري آذربايجان يکي از توليدکنندگان نفت خام و گاز طبيعي در جهان است. در سال 2009 ميلادي، ميزان توليد نفت خام در جمهوري آذربايجان برابر با 1.04 ميليون بشكه در روز، مصرف برابر با 126 هزار بشكه در روز و صادرات برابر با 528.9 هزار بشكه در روز بوده است.
در سال 2009 ميلادي، ميزان ذخاير اثبات شده‌ي نفت در جمهوري آذربايجان هفت ميليارد بشکه بوده است.

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيد

وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان

وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان
وزارت اکولوژی و منابع طبیعی از جمهوری آذربایجان
وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات- جمهوری آذربایجان
وزارت حمل و نقل - جمهوری آذربایجان
وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان
وزارت مالیات جمهوری آذربایجان
وزارت دارایی جمهوری آذربایجان
صندوق دولتی نفت جمهوری آذربایجان
بانک مرکزی جمهوری آذربایجان
بانک بین المللی جمهوری آذربایجان
شرکت دولتی نفت جمهوری آذربایجان
کمیته امور خارجه آذربایجان برای اوراق بهادار
صندوق دولتی تامین اجتماعی جمهوری آذربایجان

 

 

General economic indicators of indusry
Volume of industrial products
Sectoral structure of industry
Indixes of industrial manufacture on kinds of economic activities
Number of all personnel in industry by kinds of economical activity
Main indicators of mining industry
Main indicators of manufacturing industry
Main indicators of the section on electricity, gas and water supply and distribution
INDUSTRY

Commodity balance of energy products - Crude oil
Commodity balance of energy products -Diesel fuel
Commodity balance of energy products -Electricity
Commodity balance of energy products -Motor gasoline
Commodity balance of energy products -Natural bitum and natural asphalt
Commodity balance of energy products -Natural gas
Commodity balance of energy products -Refinery gas
Commodity balance of energy products -Wood
Consumption of energy productsby types of economic activity- Households (in volume terms)
Consumption of energy productsby types of economic activity-Agriculture, forestry and fishing
Consumption of energy productsby types of economic activity-Commerce and public services
Consumption of energy productsby types of economic activity-Construction (in volume terms)
Consumption of energy productsby types of economic activity-Industry (in volume terms)
Consumption of energy productsby types of economic activity-Transport
Final consumption (in volume terms)
Credit investments in economy
Electricity and heat productoin expences of energy products (in volume terms)
Exchange rate of manat in Central Bank of Azerbaijan Republic
Export of energy products ( in volume terms)
Power generation

  Print    

 

 Back  

 
بخش صنعت و معدن جمهوري آذربايجان