تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان  
بر مبناي تجارب حضور ايران در نمايشگاههاي تخصصي و بين‌المللي، کالاهاي صادراتي ايران به جمهوري آذربايجان و توانمندي‌هاي موجود در كشورمان، پيشنهاد مي‌شود كه در سال‌هاي آينده، افزون بر برگزاري همايشها و سمينارهاي مشترک اقتصادي و بازرگاني ميان دو کشور، برنامه‌ريزي مناسبي جهت برگزاري نمايشگاه‌هاي اختصاصي كالاهاي ايران و حضور پررنگتر در نمايشگاه‌هاي بين‌المللي و تخصصی زير در كشور جمهوري آذربايجان فراهم شود:

نمایشگاه بین المللی ساختمان
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر
نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان

 زمان‌هاي مناسب براي برگزاری نمایشگاه اختصاصی در جمهوري آذربايجان

جمهوری آذربایجان در جنوب رشته کوه‌های قفقاز و شمال رودخانه ارس و در کنار دریای خزر واقع شده‌ است. سه رشته‌کوه قفقاز بزرگ در شمال، قفقاز کوچک در غرب، و کوه‌های تالش در جنوب، این کشور را احاطه کرده‌‌اند. از لحاظ آب و هوایی، جمهوری آذربایجان دارای چندین نوع آب و هوای مختلف است. به طوری که از ۱۱ ناحیه آب و هوایی، ۹ ناحیه در آذربایجان وجود دارد. درجه متوسط هوا در مناطق جلگه‌ای شمال و شرق کشور به ۶ درجه سانتیگراد در زمستان و ۳۶ درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد، در حالی‌که در مناطق کوهستانی غربی زمستان‌ها به منفی 9 درجه سانتیگراد در زمستان و ۱۲ درجه سانتیگراد در تابستان می‌رسد.
جمهوري آذربايجان مانند استان‌هاي اردبيل و آذربايجان شرقي و غربي ايران، در نيمه نخست سال شمسي داراي آب و هواي معتدل و در نيمه دوم سال داراي آب و هواي سرد است. لذا بهترين زمان براي برگزاری نمایشگاه اختصاصی در جمهوري آذربايجان، نيمه نخست سال به ويژه از ارديبهشت تا پايان مهرماه (ماههاي مي تا اكتبر) است. در اين هنگام از سال آب و هواي جمهوري آذربايجان معتدل بوده و سرماي شديد وجود ندارد.
از سوي ديگر، برگزاری نمایشگاه اختصاصی در ماه‌هاي آبان تا فروردين (نوامبر تا آوريل) به دليل سرماي هوا اثربخشي مطلوبي نخواهد داشت.

براي كسب اطلاعات بيشتر، به لينكهاي زير مراجعه كنيد
 

تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در سال 2015

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری                                              4 -2 April 2015
نمایشگاه بین المللی هتلداری                                                         4 -2 April 2015
نمایشگاه بین المللی قایق                                                              4 -2 April 2015
هشتمین نمایشگاه بین المللی اتومبیل                                             4 -2 April 2015
نمایشگاه بین المللی ترانزیت و حمل و نقل                                    14 - 12  May 2015
نمایشگاه بین المللی زیرساخت و جاده و حمل و نقل عمومی -        14 - 12  May 2015
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی                                                23 - 21 May 2014
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی                                        23 - 21 May 2014 
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر                                5  - 2 June 2014
  کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر                                                4  -3 June 2014
نمایشگاه بین المللی برق و انرژیهای جایگزین                                   6  - 3 June 2014  
 

تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در پاییز سال 2015

نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان                                         20 - 18 September
نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و پروتز                                      20 - 18 September
نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و زیبایی                                 20 - 18 September
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز آذربایجان             24 - 21 October
نمايشگاه بین المللی تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي و فناوری زیست محیطی و بهداشتی و انرژی های تجدید پذیر -24 - 21 October
نمایشگاه بین المللی حفاظت و امنیت، ایمنی و اطفاء حریق                        24 - 21 October
نمایشگاه بین المللی فنآوری اطلاعات و ارتباطات                                        5 -2 December


تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در سال 2014

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری                               3 - 5 April 2014
نمایشگاه بین المللی هتلداری                                           3 - 5 April 2014
هشتمین نمایشگاه بین المللی اتومبیل                            15 - 17 May 2014
نمایشگاه بین المللی قایق                                              15 - 17 May 2014
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی                                    22 - 24 May 2014
نمایشگاه بین المللی کشاورزی                                       22 - 24 May 2014 
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی                            22 - 24 May 2014  
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر                     3 - 6 June 2014
  کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر                                   4 - 5 June 2014
نمایشگاه بین المللی برق و انرژیهای جایگزین                       3 - 6 June 2014
نمایشگاه بین المللی ترانزیت و حمل و نقل                        12 - 14 June 2014
نمایشگاه بین المللی زیرساخت و جاده و حمل و نقل عمومی - 12 - 14 June 2014

تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در پاییز سال 2014


اولین نمایشگاه بین المللی صنایع دفاعی                            11 - 13 September 2014
نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان                                      27 - 25  September
نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و پروتز                                   27 - 25  September
نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و زیبایی                                27 - 25 September
نمایشگاه بین المللی آموزش و حرفه                                                   12 - 10 October
نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز آذربایجان             25 - 22 October
نمايشگاه بین المللی تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي و فناوری زیست محیطی و بهداشتی و انرژی های تجدید پذیر -25 - 22 October
نمایشگاه بین المللی حفاظت و امنیت، ایمنی و اطفاء حریق                        25 - 22 October
نمایشگاه بین المللی فنآوری اطلاعات و ارتباطات                                        8 -5 November
بین المللی فناوری محیط زیست                                                           21 - 19 November


تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان در سال 2013

نمایشگاه بین المللی سفر و گردشگری - April 4 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی هتلداری - April 4 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی مواد غذایی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه بین المللی کشاورزی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه بین المللی چاپ و بسته بندی - May 22 - 24, 2013
نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 6, 2013
  کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 6, 2013
نمایشگاه بین المللی برق و نورپردازی - June 4 - 7, 2013
نمایشگاه بین المللی ترانزیت و حمل و نقل - June 13 - 15, 2013
نمایشگاه بین المللی زیرساخت و جاده و حمل و نقل عمومی - June 13 - 15, 2012
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان - 17 - 19 September
هشتمین نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و پروتز - 17 - 19 September
هفتمین نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و زیبایی - 17 - 19 September
نوزدهمین نمایشگاه بین المللی فنآوری اطلاعات و ارتباطات - 25 - 28 September
هفتمین نمایشگاه بین المللی آموزش و حرفه - 4 - 6 October
نوزدهمین نمايشگاه بين المللي صنعت ساختمان و ساخت و ساز آذربایجان -23 - 26 October
پنجمين نمايشگاه بین المللی تجهيزات و تأسيسات سرمايشي و گرمايشي و فناوری زیست محیطی و بهداشتی و انرژی های تجدید پذیر -23 - 26 October
پنجمین نمایشگاه بین المللی حفاظت و امنیت، ایمنی و اطفاء حریق -23 - 26 October
چهارمین بین المللی فناوری محیط زیست -20 - 22 November
دومین نمایشگاه بین المللی ورزش و تجهیزات ورزشی -28 - 30 November

 نمایشگاههای برگزار شده در جمهوري آذربايجان در سال 2012 در سال 2012


نمایشگاه و کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 8, 2012
کنفرانس بین المللی نفت و گاز خزر - June 5 - 8, 2012
نمایشگاه بین المللی برق و نورپردازی - June 5 - 8, 2012
نمایشگاه بین المللی حمل و نقل و تدارکات - June 13 - 15, 2012
زیرساخت جاده و حمل و نقل عمومی     - June 13 - 15, 2012
نمایشگاه بین المللی آموزش عالی و فرصت های شغلی -September 20 - 22, 2012
نمایشگاه بین المللی بهداشت و درمان - September 27 - 29, 2012
نمایشگاه بین المللی دندانپزشکی و پروتز - September 27 - 29, 2012
نمایشگاه بین المللی ساختمان - October 17 - 20, 2012
نمایشگاه گرمایش، تهویه، تهویه مطبوع - October 5 - 7, 2012
نمایشگاه بین المللی امنیت ، امداد و نجات دریای خزر - October 5 - 7, 2012
نمایشگاه بین المللی مخابرات و فن آوری اطلاعات - November 7 - 10, 2012
نمایشگاه بین المللی ورزش، تجهیزات ورزشی - December 4 - 6, 2012

  Print    

 

 Back  

 
تقویم نمایشگاهی جمهوري آذربايجان - به روز شده آبان ماه 1392