پيشينه روابط بازرگاني ايران  

روابط جمهوري آذربايجان و جمهوري اسلامي ايران در نزديك به دو دهه سابقه، همواره با روند رو به رشد همراه بوده است.
وجود مرزهاي مشترك زميني به طول بيش از ۶۷۰‬ كيلومتر، جمعيت بيش از ‪ ۹۵‬ درصدي مسلمان و عمدتاً شيعه، زبان مشترك با بخش قابل
توجهي از جمعيت آذري زبان ايران، سابقه تاريخي و فرهنگي و آداب و سنن مشترك از جمله عوامل نزديكي دو كشور ايران و جمهوري آذربايجان در سال‌هاي اخير بوده است.
در سال‪ ۱۳۸۸‬ شمسي با تداوم روند همكاري‌هاي دو كشور در بخش‌هاي مختلف، فصل‌هاي نويني نيز در روابط ايران و جمهوري آذربايجان باز شد.

لغو يك جانبه رواديد از سوي جمهوري اسلامي ايران براي اتباع جمهوري آذربايجان و آغاز صادرات گاز از جمهوري آذربايجان به ايران از جمله سرفصل‌هاي
جديد در روابط دو كشور است كه به موازات امضاي تفاهم‌نامه‌هايي در بخش‌هاي مختلف، تقويم روابط دو كشور را در اين سال به سمت توسعه بيشتر رقم زد.


سفرهاي متقابل تعدادي از مقامات عالي‌رتبه دو كشور نيز در اين راستا موجب فراهم شدن زمينه همكاري‌ها ش
د. محمدباقر بهرامي كه از تابستان 1388 شمسي به عنوان سفير فوق‌العاده و تام الاختيار جمهوري اسلامي ايران در باكو شروع به كار كرده است، روابط دو كشور را بسيار خوب ارزيابي كرده و معتقد است كه اراده روساي جمهوري دو كشور براي تقويت هرچه بيشتر روابط، زمينه توسعه همكاري‌ها را در اشكال و زمينه‌هاي مختلف فراهم كرده است.
به گفته وي، محمود احمدي‌نژاد و الهام علي‌اف، روساي جمهوري ايران و جمهوري آذربايجان در برخورد با مسايل في‌مابين به صورت دوستانه
عمل كرده و معتقدند پتانسيل‌هاي همكاري موجود بين دو كشور بايد در عمل نمود پيدا كند.
تصميم جمهوري اسلامي ايران براي لغو يك‌طرفه رواديد اقدامي در اين راستا بود كه در جامعه جمهوري آذربايجان با استقبال زيادي مواجه شد. اين اقدام در راستاي تفاهم‌نامه‌هاي امضا شده بين روساي جمهوري و كميسيون مشترك همكاري‌ه
اي دو كشور انجام گرفت و بر اساس آن اتباع جمهوري آذربايجان بدون نياز به اخذ رواديد و صرفاً با در دست داشتن گذرنامه معتبر از ۱۲‬ بهمن سال 1388 شمسي امكان تردد به ايران را دارند.

 

 

 

 

  Print    

 

 Back