حمل و نقل  
اين كشور از لحاظ زيرساخت‌هاي حمل‌ونقل جاده‌اي، ريلي، دريايي و هوايي از امکانات نسبتاً مناسبي برخوردار است. مشخصات سيستم حمل‌ونقل جمهوري آذربايجان، در ادامه گفته شده است.

 

جاده‌اي

جمهوري آذربايجان داراي 59،141 کيلومتر جاده است. از اين ميزان، 29،210 کيلومتر را جاده‌هاي آسفالته و 29،931 کيلومتر را جاده‌اي خاکي و درجه دو تشکيل مي‌دهند.


 

 

ريلي

طول شبکه‌ي راه‌آهن کشور جمهوري آذربايجان، 2‌،918 کيلومتر است. شبکه‌ي ريلي اين كشور نقش مهمي را در جابجايي کالا و مسافر دارد. اين كشور، 1،278 كيلومتر خط ريلي برقي نيز دارد.


 

 

دريايي

جمهوري آذربايجان 713 كيلومتر مرز آبي با درياي خزر دارد. اين كشور داراي 89 کشتي تجاري است و از طريق بندر مهم باكو با كشورهاي همسايه ارتباط برقرار كرده است. بندر باكو تنها بندر مهم اين كشور است.


 


 

هوايي

 

جمهوري آذربايجان 34 فرودگاه دارد که از اين ميزان، 27 فرودگاه آسفالته و هفت فرودگاه خاکي است.
بخش هوايي آذربايجان در حال حاضر با برخورداري از سه فرودگاه بين‌المللي شامل فرودگاه حيدر علي‌اف (باكو)، گنجه و لنكران سالانه ميليون‌ها مسافر را جابجا مي‌كند. فرودگاه بين‌المللي حيدر علي‌اف در بيست كيلومتري شمال شرق باكو قرار دارد.
 

 

 

 

 

Transport
Goods transportation in the transport sectors
Turnover of goods in transport sector
Conveyance of passengers in transport sectors
Passenger turnover in transport sectors
Number of motor vehicles
Length of link ways
Activity of the transport of Transport Corridor Europe-Caucasus-Asia in the territory of Azerbaijan

 

  Print    

 

 Back  

 
حمل و نقل