نظام بانكی در جمهوری آذربايجان  

بانك مركزي جمهوري آذربايجان، نهاد اصلي تنظيم‌كننده‌ي سياست‌ها و مقررات پولي و بانكي در اين كشور است. بانك مركزي در سال 1992 ميلادي تاسيس شده است و قانون بانكي مصوب سال 2004 ميلادي، ناظر بر سيستم بانكي اين كشور است. در سيستم بانكي جمهوري آذربايجان، 47 بانك تجاري فعاليت مي‌كنند.

 

قانون پولی و بانکی کشور جمهوری آذربایجان

Law of the Azerbaijan Republic On Banks
Law of the Republic of Azerbaijan on Credit Unions
Law of the Republic of Azerbaijan on Currency Regulation
Law of the Republic of Azerbaijan on Deposits Insurance
Law of the Republic of Azerbaijan on Non-Banking Credit Institutions
Law of the Republic of Azerbaijan on Postal Service


برخي بانك‌هاي تجاري جمهوري آذربايجان عبارتند از:


 

 «Accessbank» JSC”: http://www.accessbank.az
  «AFB BANK» JSC”: http://www.afb.az
  «Amrahbank» Joint-Stock Bank JSC”: http://www.amrahbank.com
  «AtaBank» JSC”: http://www.atabank.com
 «Atrabank» JSC”: http://www.atrabank.az
 «International Bank of Azerbaijan» JSC”: http://www.ibar.az
 «Azerbaijan Credit Bank» JSC”: http://www.azkreditbank.com
 «Azerbaijan Industrial Bank» JSC”: http://www.asb.az
 «Azerigazbank» JSC”: http://www.azerigazbank.com
 «Azer-Turk Bank» JSC”: http://www.azerturkbank.biz
 «EuroAsia Bank» JSC”: http://www.bankavrasiya.az
 «Bank of Baku» JSC”: http://www.bankofbaku.com
 «Bank of Azerbaijan» JSC”: http://www.bank.az
 «Bank BTB» JSC”: http://www.btb.az
 «Bank Respublika» JSC”: http://www.bankrespublika.az
 «Bank Silk Way» JSC”: http://www.banksilkway.az
     « Bank Standard» Commercial Bank QSC”:  http://www.bankstandard.com
 «Bank VTB (Azerbaijan)» JSC”: http://www.vtb.az
 «Dekabank» Commercial Bank JSC”: http://www.dekabank.com
  «Demirbank» JSC”: http://www.demirbank.az
 «Expressbank» JSC
  «EuroBank» JSC”: http://www.eurobank.az
 «Ganja Bank» SKB”: http://www.gandjabank.az www.gandjabank.az
 «Gunaybank»: http://www.gunaybank.com
 «Xalq Bank» JSC”: http://www.xalqbank.az
 «Kapital Bank» JSC”: http://www.kapitalbank.az
 «Kredobank» JSC”: http://www.kredobank.az
 «Caucasus Development Bank» JSC”: http://www.tdb.az
 «Milli Iran Bank» Baku branch”: http://www.bmibaku.az
 «Muganbank» JSC”: http://www.muganbank.az
 «Nakhchivanbank» JSC”: http://www.naxcivanbank.az
 «NBCBank» JSC”: http://www.nbcbank.az
 «Nikoil» Investment Commercial Bank JSC”: http://www.nikoil.az
 «Pakistan National Bank»Baku branch”: http://www.nbp.az
 «Parabank» JSC”: http://www.parabank.az
  «Pasha Bank» JSC”: http://www.pashabank.az
 «Rabitabank» JSC”: http://www.rabitabank.com
 «RoyalBank» JSC”: http://www.royalbank.az
  «Technikabank» JSC”: http://www.texnikabank.az
 «Turanbank» JSC”: http://www.turanbank.az
 «Unibank» Commercial Bank JSC”: http://www.unibank.az
 «Yapi Kredit Bank Azerbaijan» QSC”: http://www.yapikredi.com.az
    «Yunayted Kredit Bank» JSC”: http://www.ucb.az
 «Zaminbank» JSC”: http://www.zaminbank.az


  Print    

 

 Back  

 
نظام بانكي