ايران تحليل مزيت  

 

بررسي کشورهاي اصلي تامين‌کننده کالاهاي مهم وارداتي جمهوري آذربايجان (بيست فصل اول) نشان مي‌دهد که ايران با وجود توانمندي صادرات کالاهاي مورد بررسي، تنها جزو تامين‌کنندگان اصلي کالاهاي ذيل فصل 25 کتاب تعرفه (گچ، آهک، سیمان و گوگرد)، فصل 26 کتاب تعرفه (سنگ فلز، جوش و خاکستر)، فصل 48 کتاب تعرفه (کاغذ و مقوا) و فصل 70 کتاب تعرفه (شیشه و مصنوعات شیشهای) از کالاهاي مهم وارداتي جمهوري آذربايجان است. بررسي توانمندي‌هاي ايران در تامين کالاهاي مهم وارداتي جمهوري آذربايجان، نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي ايراني از ظرفيت گسترده‌اي در تامين نيازهاي بازار اين کشور برخوردار هستند.
شرکتهاي ايراني توليدکننده‌ي کالاهاي ذيل فصل 84 کتاب تعرفه (ديگهاي بخار و آبگرم)، از توانمندي صادراتي گسترده‌اي برخوردارند. از اين‌رو با برنامه‌ريزي براي حضور بلندمدت در بازار جمهوري آذربايجان، سهم صادرات ايران به اين کشور در اين گروه کالايي، تا اندازه‌ي زيادي مي‌تواند افزايش يابد. ايران در گروه کالايي 87 (وسایل نقلیه و خودرو) نيز از پتانسيل و ظرفيت بالايي برخوردار است و ميتواند سهم بازار خود در اين گروه کالايي را با صادرات خودروهای تولید داخل، تاحدود زيادي افزايش دهد.
بررسي مزيت‌هاي ايران در صادرات کالاهاي ذيل فصول 39 (مواد پلاستیکی)، 73 (مصنوعات از چدن، آهن و فولاد)، 72 (چدن، آهن و فولاد)، 10 (غلات) و 30 (محصولات دارویی) حاکي از ظرفيت‌هاي گسترده‌ي ايران، براي توسعه‌ي صادرات به بازار اين کشور است. بررسي برتر‌يهاي صادراتي ايران در بيست فصل اول وارداتي جمهوري آذربايجان نشان مي‌دهد که شرکت‌هاي ايراني، توانايي تامين بخش بزرگي از کالاهاي ذيل 11 فصل شامل فصول 10، 25، 26، 30، 39، 48، 70، 72، 73، 84 و 87 را دارند.


 

 

 

  Print    

 

 Back