اقلام عمده صادراتی جمهوری آذربایجان (آذر ماه 1392 )  

 

اقلام عمده صادراتی جمهوری آذربایجان در مدت ده ماهه نخست سال 2013 ميلادي ، شامل نفت خام به ارزش 16865 میلیون دلار و سهم ارزشی 84.66 درصد، فرآورده های نفتی به ارزش 982 میلیون دلار و سهم ارزشی 4.93 درصد و گاز طبیعی به ارزش 599 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.01 درصد ، شکر به ارزش 205 میلیون دلار و سهم ارزشی 1.03 درصد، ، روغن حیوانی و گیاهی به ارزش 185 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.93 درصد، میوه و سبزیجات به ارزش 175میلیون دلار و سهم ارزشی 0.88 درصد ، فلزات آهنی به ارزش 88 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.44 درصد، آلومینیوم و مصنوعات مرتبط به ارزش 68 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.35 درصد،محصولات شیمیایی به ارزش 46 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.23 درصد، چای به ارزش 32 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.16 درصد، الیاف پنبه به ارزش 21 میلیون دلار و سهم ارزشی 0.11 درصد و سایر کالاها به ارزش 623 میلیون دلار و سهم ارزشی 3.14 درصد بوده است. به صورت کلی عمده ترين محصولات صادراتی كشور آذربایجان در اين مدت بوده اند.

اقلام عمده صادراتی جمهوری آذربایجان
ارزش :هزار دلار


 

 

محصولات عمده صادراتی جمهوری آذربایجان - محصولات کشاورزی

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( آب میوه و سبزیجات)
   

 

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( فندق )
   

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( سیب درختی )
   

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( به )
   

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( انار )
   

 

 

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( انار )
   

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( گیلاس و آلبالو  )
   

 

 

میزان تولید و صادرات و واردات
  ( گوجه فرنگی )
   

 

 

 

 

  Print    

 

 Back  

 
اقلام عمده صادراتی جمهوری آذربایجان