قوه مجريه  

از 31 اكتبر سال 2003 ميلادي تا كنون (سال 2012 میلادی) الهام علي‌اف ، براي دومين بار ‌رييس‌‌جمهور اين كشور است.
رييس‌‌جمهور به عنوان رييس قوه‌ي مجريه و فرمانده‌ي كل قوا براي مدت پنج سال انتخاب مي‌شود.


  طبق اصل 8 قانون اساسی،‌ رييس‌‌جمهور اين كشور، رأس حکومت آذربایجان است


1-در رأس حکومت آذربایجان ریاست جمهوری آذربایجان قرار دارد او حکومت آذربایجان را هم در داخل کشور و هم در روابط خارجی با کشورهای دیگر نمایندگی می کند.
2-رئیس جمهوری آذربایجان سمبل یکپارچگی مردم و تأمین کننده دوام حاکمیت آذربایجان است.
3-رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقلال و تمامیت ارضی حکومت آذربایجان و ضامن رعایت موافقت نامه های بین المللی ای است که جمهوری آذربایجان یکی از اعضای آن می باشد.
4-رئیس جمهوری آذربایجان ضامن استقلال قوه قضائیه است.

طبق اصل 109 قانون اساسی، اموري مانند پيشنهاد انتخابات به مجلس ملي، ارايه بودجه کشور به مجلس ملي، انتخاب نخست‌وزير (با تاييد پارلمان)، تعيين اعضاي هیات دولت، تعيين قضات ديوان قانون اساسي، ديوان عالي و ديوان اقتصاد، تعيين فرمانده کل نيروهاي مسلح، امضای قراردادها و موافقت‌نامه‌هاي بين‌المللي و اعلان جنگ و صلح بر عهده رييس‌جمهور است. بر مبنای اصل 100 قانون اساسي جمهوری آذربایجان، نامزدهاي رياست‌جمهوري بايد داراي شرايط زير باشند:

• سن 35 سال و بالاتر و ده سال اقامت مستمر در داخل كشور.
• تحصيلات حداقل ليسانس.
• نداشتن سابقه محكوميت به ارتكاب جرايم سنگين و همچنين تعهداتي در قبال دولت‌هاي ديگر.
• نداشتن تابعيت دوگانه.

نخست وزیر و معاون اول نخست‌وزیر توسط رییس‌جمهور انتخاب و به تایید مجلس ملی می‌رسند.

آقای آرتور راسی‌زاده از چهارم نوامبر 2003 میلادی، نخستوزیر این کشور است. آقای یعقوب ایوبف نیز از ژوئن 2006 میلادی، معاون اول نخست‌وزیر است.
 

 

ردیف

وزارتخانه

پیوند

1 کابینه وزیران جمهوری آذربایجان

 http://www.cabmin.gov.az

2 وزارت امور خارجه جمهوری آذربایجان http://www.mfa.gov.az
3 وزارت امنیت ملی جمهوری آذربایجان http://www.mns.gov.az
4 وزارت امور داخلی جمهوری آذربایجان http://www.mia.gov.az
5 وزارت موقعیت های فوق العاده- جمهوری آذربایجان http://www.fhn.gov.az
6 وزارت دادگستری جمهوری آذربایجان http://www.justice.gov.az
7 وزارت دارایی جمهوری آذربایجان http://www.maliyye.gov.az
8 وزارت مالیات جمهوری آذربایجان http://www.taxes.gov.az
9 وزارت توسعه اقتصادی جمهوری آذربایجان http://www.economy.gov.az
10 وزارت کشاورزی جمهوری آذربایجان http://www.agro.gov.az
11 وزارت اکولوژی و منابع طبیعی از جمهوری آذربایجان http://www.eco.gov.az
12 وزارت فرهنگ و گردشگری جمهوری آذربایجان http://www.culture.az
13 وزارت آموزش و پرورش-جمهوری آذربایجان http://www.min.edu.az
14 وزارت بهداشت  - جمهوری آذربایجان http://www.health.gov.az
15 وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات- جمهوری آذربایجان http://www.mincom.gov.az
16 وزارت جوانان و ورزش - جمهوری آذربایجان http://www.mys.gov.az
17 وزارت حمل و نقل  -  جمهوری آذربایجان http://www.mot.gov.az

  Print    

 

 Back