به زانوافتادن مالی عربستان سعودی   

10:05 24.03.2020 به گزارش اسپوتنیک به نقل از «بلومبرگ»،کشورهای پادشاهی حاشیه خلیج فارس توانستند در زمان خود به ثروت نفتی دست یابند اما در آینده نزدیک بحران مالی جدی در انتظار عربستان سعودی و همسایگان آن خواهد بود. دیوید فیکلینگ مقاله‌نویس بلومبرگ نوشت:« جنگ قیمتی کنونی در بازارهای نفت فرارسیدن این بحران را هر چه نزدیک تر می کند که وضعیت نامتعادل اقتصادی کشورهای خلیج فارس باید حساب خود را پس بدهد. ذخیره مالی عربستان سعودی، دارایی مالی، ذخیره طلا در بانک مرکزی عربستان، همه اینها کاهش خواهند یافت و فقط یک دهم درصد تولید ناخالص ملی را تشکیل خواهند داد. و این در حالی است که طی 4 سال تا سال 2018 ، آن‌ها 50 درصد را تشکیل می دادند». مطابق با داده‌های صندوق بین‌المللی پول، طی همان 4 سال، افزایش دارایی مالی 6 کشور پادشاهی خلیج فارس حدودا به میزان نیم تریلیون دلار کاهش یافت و تا 2 تریلیون دلار افت کرد. فیکلینگ در ادامه گفت:«اگر اوج تقاضا برای نفت تا قبل از سال 2024 بروز نکند، باقیمانده دارایی تا سال 2034 به پایان خواهد رسید. و اگر قیمت نفت 20 دلار در ازای هر بشکه باشد این دارایی ها زودتر به اتمام خواهند رسید و خزانه این کشورها تا سال 2027 به «ته دیگ» خواهد خورد. بر اساس داده های صندوق بین‌المللی پول، در صورتی که قیمت نفت در حد میان 50 الی 55 دلار در ازای هر بشکه در نوسان باشد، ذخیره طلای عربستان سعودی تا سال 2024 تا حد مخارج 5 ماهه واردات کاهش خواهد یافت.